αφίσα ενάντια στο airbnb και τα υψηλά ενοίκια

Αφίσα που κολλήθηκε χτες στην πόλη του Ρεθύμνου.Επίσης ξανακολλήσαμε την περσινή αγγλόφωνη αφίσα μας.Ενάντια στον εκβιασμό των ιδιοκτητών η οργάνωση των ενοικιαστών και η διεθνιστική αλληλεγγύη.Άλλα σχετικά κείμενα:Είμαστε εδώ για να μείνουμε! (για τη στέγη και ενάντια στην τουριστικοποίηση)Μην έρθεις να δουλέψεις ή να σπουδάσεις στο Ρέθυμνο